דף הבית

"איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל" שם לו כמטרה
להוביל לשינוי בדרכי הניהול הכלכלי של המשפחה והפרט בישראל,
להביא ליציבותה ולרווחתה של המשפחה הבודדת ולחוסנה של הכלכלה הישראלית.
 

איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל הוקם לאור צורך הולך וגובר בייעוץ כלכלי למשקי הבית, ותחילת התפתחותו של מקצוע ייחודי: יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה, הנותן מענה לדילמות הכלכליות של משקי הבית.
 
הרפורמות בשנים האחרונות הביאו לפתיחתו של המשק הפיננסי לתחרות, ומשקי הבית מוצאים עצמם מחויבים לקחת החלטות במגוון נושאים פיננסיים: ההתנהלות השוטפת, צריכת האשראי, ניהול החסכונות וההשקעות המשפחתיות, ניהול הביטוח האישי והמשפחתי על כל מרכיביו וצבירת הכספים לפנסיה.
אנו קוראים לפעילים בתחום הייעוץ ואימון לכלכלת משפחות, ולאלה שעברו קורסים שהכשירו אותם לפעול בתחום, להצטרף כחברים באיגוד, או כידידיו, לתרום ולפעול לקידום מטרותיו, לסייע לנו למלא אותו בעשייה ופעילות רבה, ולהסתייע בשרותיו.
 
תחום הייעוץ והאימון לכלכלת המשפחות, הנו תחום שילך ויתפתח בשנים הקרובות בקצב מואץ. אנו מאמינים שפעילות האיגוד תתרום רבות לפיתוח וקידום המקצוע ואת העוסקים בו.

דבר יו"ר האיגוד:
"לא עליך המלאכה לגמור, אך אין אתה יכול להיפטר ממנה" (פרקי אבות)

הפעילות בתחום הייעוץ והאימון הכלכלי למשקי הבית החלה להתפתח בישראל רק לפני שנים מספר. התחום, אותו הובילו מספר אנשי מקצוע, נותן מענה לדילמות כלכליות של הפרט והמשפחה, והיום כבר עוסקים בו עשרות יועצים ומאמנים. פותחו כלים, הוטמעו מתודות, ונצבר ניסיון רב. עשרות אלפי משפחות כבר השתתפו בהרצאות, בסדנאות, וקבלו ייעוץ אישי שהוביל אותם לעתיד כלכלי טוב יותר.

איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה, שנרשם כעמותה, ומאגד את העוסקים בתחום, שם לו למטרה לקדם, לפתח, להוביל ולתרום להגברת הידע והמודעות לתחום של ניהול כלכלת המשפחה בישראל, ליציבותה ולרווחתה של המשפחה הבודדת ולחוסנה של הכלכלה הישראלית.

לקחתי על עצמי את הובלת פעילות האיגוד, מתוך אמונה כי יש ביכולת האיגוד להוביל, לשנות ולהשפיע. אני מזמין את הפעילים בתחום, ומי שמטרות האיגוד קרובות ללבו, להצטרף לאיגוד ולהיות בין מעצבי דרכו.

יוסי אש,
יו"ר האיגוד