איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל

איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל (ע”ר) הוקם לאור צורך הולך וגובר בייעוץ כלכלי למשקי הבית, ותחילת התפתחותו של מקצוע ייחודי: יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה, הנותן מענה לדילמות הכלכליות של משקי הבית. 

הרפורמות בשנים האחרונות הביאו לפתיחתו של המשק הפיננסי לתחרות, ומשקי הבית מוצאים עצמם מחויבים לקחת החלטות במגוון נושאים פיננסיים: ההתנהלות השוטפת, צריכת האשראי, ניהול החסכונות וההשקעות המשפחתיות, ניהול הביטוח האישי והמשפחתי על כל מרכיביו, וצבירת הכספים לפנסיה.

תחום הייעוץ והאימון לכלכלת המשפחות, הנו תחום שילך ויתפתח בשנים הקרובות בקצב מואץ. אנו מאמינים שפעילות האיגוד תתרום רבות לפיתוח וקידום המקצוע ואת העוסקים בו.

כל משק בית הינו יחידה כלכלית שונה

אף שישנם עקרונות ניהול דומים, הרי לכל משק בית המאפיינים המיוחדים לו, ואלו דורשים התייחסות ספציפית בעת מתן ייעוץ כלכלי לסוגיות ולדילמות מולם הוא עומד. 
בעוד ניהול כלכלת המדינה וניהול החברות העסקיות נתמך ע”י אלפי כלכלנים אשר מוכשרים לכך במסלולי הכלכלה ומנהל העסקים באקדמיה – רק בעת האחרונה מתחילים יועצים ומאמנים לעסוק בייעוץ כלכלי למשקי הבית, לצבור נתונים וידע, לפתח מתודות ייעוץ וכלי ניהול, ולהציע שירותי ייעוץ למשקי הבית במגוון הסוגיות הכלכליות העומדות לפניהם. 

כלכלת משקי הבית בנויה ממיליוני משפחות המנהלות כל אחת לעצמה את משק ביתה. אך לניהול המצרפי של כלכלה זו יש משמעות ברמה הלאומית, החברתית והכלכלית.
התעלמות מהנושא לאורך זמן הביא להתערערות הדרגתית של יציבותן הכלכלית של משפחות רבות בישראל.

התוצאות של ניהול כושל אינן רק כלכליות

משפחות הנמצאות תחת עול משכנתא, אוברדרפט, הלוואות וקשיים בתזרים המזומנים, נקלעות למתח נפשי וחוסר בטחון, תחושת חוסר שליטה ואבדן תקווה, בקיעים ביחסים בתוך המשפחה ואף לגירושין. גם תופעות בריאותיות מתלוות ללחצים אלו. 

מקורו של חוסר הניהול הכלכלי בעיקר בחוסר ידע, אך גם בפיתויים של עידן השפע ובתרבות הצריכה המודרנית, בשפע של אשראי זמין וקל ובנורמות חברתיות מכשילות. הוא חוצה את כל שדרת האוכלוסייה ואינו קשור בהכרח לרמת ההכנסה או ההשכלה. ניתן לראות משפחות רבות בעשירונים הבינוניים וגם העליונים מזניחות טיפול בנושאים כלכליים חשובים ביותר כמו פנסיה, חינוך גבוה לילדים, ביטוח סעודי ועוד. 

נושא ניהול כלכלת המשפחה כבר מזמן אינו עניינה הפרטי של משפחה זו או אחרת. בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות נכנסות למצוקה תקציבית, לא בגלל הכנסות נמוכות אלא בעיקר בגלל ניהול שגוי, סדרי עדיפויות לא נכונים וצריכת יתר.

אנו קוראים לפעילים בתחום הייעוץ ואימון לכלכלת משפחות, ולאלה שעברו קורסים שהכשירו אותם לפעול בתחום, להצטרף כחברים באיגוד, או כידידיו, לתרום ולפעול לקידום מטרותיו, לסייע לנו למלא אותו בעשייה ופעילות רבה, ולהסתייע בשירותיו.

Skip to content