הצטרפות

מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החברים באיגוד, מוזמנים להקים פרופיל מקצועי באתר.