Change your cover photo
Upload
Change your cover photo
כל הארץ

יועצת לכלכלת המשפחה שבע שנים, עורכת ומגישה תכנית רדיו כלכלית, רכזת מקצועית לתכנית התנהלות כלכלית במשרד המשפטים. עם ניסיון ניהולי עשיר.

תשוקה וחיבור למקצוע ולאנשים ואמונה אמיתית שהתנהלות כלכלית מאוזנת משחררת משפחות ומובילה לחיים יותר מספקים ומאושרים.


This user account status is Approved
2016

חיפה

כל הארץ

אחרי עשר שנים בתפקידי ניהול בחברות עסקיות הגעתי למקצוע כלכלת המשפחה מתוך חיבור ואמונה אמיתית לחשיבות שלו.

עוסקת בתחום כבר שבע שנים וממשיכה ללמוד ולהעשיר את הידע בכל הזדמנות.

בניסיון המקצועי בתחום: 

  • ליווי משפחות זוגות ויחידים.
  • הרצאות וסדנאות בכל הארץ מרמת הגולן עד הנגב בשיתוף עם מועצות עיריות מרכזים קהילתיים ועמותות. 
  • ניהול מקצועי לתכנית מלגות לסטודנטים בתמורה לליווי כלכלי למשפחות, בניית תכנית הכשרת הסטודנטים, בניית תכנית הליווי למשפחות ופיקוח מקצועי. 
  • יועצת מחוזית למשרד הרווחה בהכשרת צוותי מרכזי עוצמה לליווי משפחות בנושא כלכלת המשפחה
  • רכזת מקצועית על תכנית התנהלות כלכלית מאוזנת במשרד המשפטים במסגרת חוק חדלות פרעון החדש.
  • עורכת ומגישה תכנית רדיו כלכלית שבועית מזה שנה וחצי ברדיו אזורי בצפון.

תואר ראשון בניהול וסוציולוגיה, מנחת קבוצות ויועצת משכנתאות. 

Skip to content