הנהלת האיגוד וראשי ועדות

הנהלת האיגוד

שי אבו, יו”ר האיגוד

שולי חן, חברת הנהלה

גיל יהלום, חבר הנהלה, יו”ר ועדת אתיקה

נארדין ארמלי, חברת הנהלה

ד”ר אורלי רדליך, יו”ר ועדת מחקר

יו”ר אבי גבאי, ועדת ביקורת

יורם לביאנט, יו”ר ועדה מקצועית

Skip to content